#WeSlikkenHetNietLanger

De apotheek heeft hart voor uw gezondheid!

We zijn op zoek naar collega’s, die willen bijdragen/meedoen, aan het #WeSlikkenHetNietLanger comité. Meld je hierboven aan via de aanmeldingsknop!


Beste Apothekersassistenten van openbare apotheken in Nederland:

Naar aanleiding van de voortdurende kaalslag in Nederlandse apotheken is begin 2021 in apotheek Elderveld te Arnhem een actiecomité ontstaan. De alsmaar groter wordende zorgen en problemen die apotheekmedewerkers zien en vooral de kwetsbare patiënten treffen, heeft ons aangezet iets te ondernemen. We hebben mensen om ons heen verzameld en het definitieve actiecomité #WeSlikkenHetNietLanger is ontstaan.

Dit alles met als doel het terugdringen van het huidige en toenemende patiëntenleed en het verbeteren van de toegankelijkheid van farmaceutische zorg. We streven er naar om medicijnen en hulpmiddelen, zowel fysiek als online, zo volledig mogelijk (vol gesorteerd) en laagdrempelig aan te kunnen blijven bieden in de openbare apotheek.

Daarnaast is er een ontwikkeling gaande waarbij steeds meer kennis en kunde verdwijnt uit de apotheek met name rondom het vak van apothekersassistent. Naar onze mening een heel zorgelijke ontwikkeling omdat zorg letterlijk van steeds verder moet komen.

Wat is er het afgelopen jaar onder andere gebeurt:

 • Gesprekken NZA (n.a.v rapport waar assistenten niet gehoord werden)
 • Meldingen NZA (om inzicht te krijgen)
 • Ondersteuning Vakbonden CNV/FNV en Beroepsvereniging Optima Farma gehad in 2021.
 • Gesprek Zilveren Kruis (n.a.v. tv-item SBS6)
 • Brief minister/Kamervragen gestuurd
 • Persbericht en een Q&A (werd summier gedeeld)
 • Lobby/business diner den Haag (zichtbaarheid en uitleg vak vergroten)
 • Financiële ondersteuning NAPCO en WZOA gevraagd.
 • Aandacht en banner op het Optima Farma congres gekregen.
 • Optima Farma website info-kanaal hebben de voortgang van de actie geplaatst in 2021.
 • SBS6 kort aandacht/item uitgezonden.
 • Missie en visie gemaakt.

Een gezamenlijke bewustwording van het bovenstaande door ons allen in dit vak is essentieel om dit verder uit te kunnen dragen.

Wij gaan in 2022 de zichtbaarheid van het werk in de openbare apotheken verder vergroten.

Ook omdat we patiënten hierin mee willen nemen, het reeds ontstane leed en wat het in de toekomst gaat inhouden. Om deze boodschap uit te dragen hebben we elkaar hard nodig. We doen het immers voor onze patiënten.

Doe jij mee om de apotheek in de wijk dichtbij de patiënt te behouden?

Laat het ons weten via: weslikkenhetnietlanger@gmail.com


En dan is het jaar 2023 aangebroken. (3-1-2023)

Terugblikkend op het jaar dat net achter ons ligt kunnen we zeggen dat rond juli/augustus we weer
in een zichtbare stroomversnelling terecht kwamen. Daar ging veel werk aan vooraf.

Met z’n tweeën een website gemaakt, op sociale media netwerken, apotheken Roerdomp en
Renkum die ons actiecomité in Elderveld kwamen ondersteunen en een positieve banner in het AD
tijdens de dag van de apothekersassistent. Daarnaast een begroting en verantwoording geschreven,
en deze uitgezet.

We gingen aan de slag om een actie op te zetten waarin we apothekersassistenten binnen de
apotheekteams en onze patiënten in Nederland mee wilden nemen. Uitgerold naar ongeveer 1700
apotheken in Nederland. Dit is nu volop gaande.

Ondertussen gevraagd om een podcast op te nemen bij de Twentse Apothekers Organisatie, dit
hebben we uiteraard met beide handen aangegrepen.
Interview voor het financieel dagblad, interview en opname op radio en tv bij omroep Gelderland.
De razende reporter van radio 1 kwam bij ons langs en postte op Instagram.

Kortom stappen worden gemaakt, maar we zijn er nog niet. Jullie overwegend positieve reacties
(99%) motiveren om door te gaan. We vragen hiervoor jullie bewustwording en daarbij het zien van
de noodzaak om gezamenlijk te gaan voor het behouden van de openbare apotheken dichtbij onze
patiënten. Dit kunnen we niet alleen.

“Zorgen is nooit opgeven!”

Voor het nieuwe jaar wensen wij jullie het allerbeste!
www.weslikkenhetnietlanger.nl


Hallo assistenten, een boodschap om te delen, in actie te komen en uit te dragen.

Het vervolg op onze vorige brief.

Wat doen wij o.a. in een apotheek:

 • We hebben een mooi beroep, de apotheek bestaat al eeuwenlang en ook in deze tijd zijn we een waardevolle schakel in de (eerstelijns) zorg.
 • We maken recepten gereed door gekwalificeerd en goed opgeleid personeel en leveren medicijnen en hulpmiddelen aan de patiënten.
 • We controleren, informeren, begeleiden en signaleren op medicatie gebied de patiënten en cliënten. 
 • Dichtbij, laagdrempelig en toegankelijk voor patiënten en mede zorgverleners.
 • We werken hybride, d.w.z. zowel online als fysiek. 
 • We voorzien patiënten van een goed zelfzorg advies.
 • Korte lijnen in de eerstelijns zorg en belangrijke spil in de driehoek huisarts, thuiszorg/wijkverpleging en apotheek.
 • Daaruit volgend hebben we overleg met bovenstaande partijen om gezamenlijk onze patiënten zo optimaal mogelijk zorg te bieden.
 • We staan veelal ingeschreven in het kwaliteitsregister van Kabiz.
 • We volgen gedurende onze loopbaan scholing.
 • Laten we dit ook kenbaar en zichtbaar maken.

Wat is er aan de hand:

Het gaat niet goed, de openbare apotheek dreigt te verdwijnen, wil je helpen het beter te maken?

De assistenten op de werkvloer vangen de zwaarste klappen op en zien het grootste patiënten-leed, maar laat zich eigenlijk niet/ onvoldoende zien/horen.

In Nederland is de vertaling daarvan; er is dus geen probleem.

Voorbeelden die zeker de laatste 10 jaar spelen:

 • Preferentiebeleid
 • Uitstroom (medische) hulpmiddelen 
 • Niet leverbaar zijn van medicijnen 
 • Regelgeving overheid en zorgverzekeraars uitleggen ipv zorg kunnen leveren 
 • Apotheken mogen niet meer vol gesorteerd zijn, de verzekeraars besluiten te werken met andere aanbieders online. Over de rug van onze patiënten.
 • Personeelstekort door natuurlijke uitstroom, nieuwe aanwas die het vak verlaat door o.a. regelgeving en te weinig nieuwe aanwas.

Wat er aan zit te komen:

 • De verzekeraars willen een in een abonnement- vorm weekleveringen en daarbij het volledige risico bij de apotheek leggen.
 • Vitamine d wordt uit het pakket gehaald en komt voor eigen rekening van onze patiënten.
 • GVS gaat men opnieuw inrichten, wel bijbetalen en alleen MN vergoeding, hoezo gevochten voor minder administratieve lasten etc.

Wat we ervaren en willen:

Het gaat al lang niet meer alleen om geld maar om macht die overheid en zorgverzekeraars zich toe eigenen.

We willen een eerlijke kans krijgen om ook te kunnen leveren.

Kortom: Optimale en volledige zorg leveren aan onze patiënten zonder enige restricties!


Beste Apothekersassistenten in Nederland:

Is er actiebereidheid om het afbreken van de lokale openbare farmacie tegen te gaan?

Hierbij delen we ons stappenplan voor 2022/2023:

 1. Bewustwording assistenten en apothekers
 2. Bewustwording collega’s in de zorg
 3. Bewustwording patiënten/cliënten
 4. Aandacht hiervoor op de “Dag van de apothekersassistenten “, derde dinsdag van september.
 5. Ludieke acties, kunnen reeds bij voorgaande punten ingezet worden
 6. Patiënt vriendelijke acties
 7. Minder patiënt vriendelijke acties

Achter de schermen wordt er keihard gewerkt om de schade op alle fronten te beperken.

Patiënten worden alsmaar meer de dupe. Onze banen verdwijnen.

Heb je een goed idee en/of wil je bijdragen/meedoen met je apotheker en collega’s, stuur dan een mail naar weslikkenhetnietlanger@gmail.com