Meldpunt

 • Niet wisselen van insuline – Petities.nl
  • De arts moet weer kunnen bepalen welke insuline je krijgt in plaats van de verzekering. Het onnodig wisselen veroorzaakt onnodig lichamelijk leed.
 • Meldpunt Medicijnen – Een initiatief van het Instituut Verantwoord Medicijngebruik – naar website.
  • Wordt uw medicijn niet vergoed? Heeft u last van een bijwerking? Of ging er iets niet goed met het gebruik van het medicijn? Meld uw ervaring op het meldformulier hiernaast. Let op: wij kunnen geen individuele vragen over uw medicijnen beantwoorden.
 • Meldpunt: waarom krijg ik mijn medicijn niet mee? – Bron: MAX Vandaag – Publicatiedatum: 9 oktober 2020
  • Patiëntenverenigingen zijn het zat dat patiënten specifieke medicijnen, die met een medische noodzaak door een arts zijn voorgeschreven, niet meekrijgen van hun apotheker en niet vergoed krijgen van hun zorgverzekeraar. Wat gaat de politiek daar aan doen? 
  • Medicijnen niet vergoed
   Grietje Wijnstra heeft diabetes en COPD en krijgt van de arts medicijnen van een specifiek merk op medische noodzaak voorgeschreven. Maar ze krijgt van haar apotheker alleen een goedkoper vervangend middel omdat haar zorgverzekeraar alleen die vergoedt. Het vervelende voor mevrouw Wijnstra is dat die medicijnen haar bijwerkingen geven of niet goed werken. Een strijd om geld waarvan mevrouw Wijnstra als patiënt de dupe is. En die strijd duurt al een tijdje voort. Patiëntenverenigingen willen dat de minister deze problemen snel oplost. Michael Rutgers, algemeen directeur van Longfonds pleit hiervoor in Meldpunt.
 • Meldpunt EpilepsieNL – naar website.
  • Wat doet en gaat EpilepsieNL hieraan doen? (aan: Medicijnentekort bij anti-epileptica)
   • EpilepsieNL is niet de uitvoerende partij bij het oplossen van het medicijnentekort. Wij ervaren wel via onze achterban, de mensen met epilepsie, de gevolgen. Het is ook niet alleen een probleem voor mensen met epilepsie. Wat wij kunnen doen is het onderwerp onder de aandacht brengen en houden en de impact blijven aangeven voor mensen met epilepsie. Hierbij werken wij samen met de Patiëntenfederatie en andere patiëntenorganisaties.
   • Wij blijven het medicijnentekort monitoren en blijven mensen oproepen om hun problemen te melden.
 • Meldpunt Longzorgnaar website Meldpunt Longzorg – Bron: Longfonds
  • Loop je tegen problemen aan in de longzorg? Patiënten én zorgverleners kunnen hiervoor terecht bij ons meldpunt longzorg. Je kunt daarbij denken aan:
   • Problemen met het vergoed krijgen van zorg, zoals: fysiotherapie, longrevalidatie of hulpmiddelen 
   • Verkrijgen van voorgeschreven longmedicatie 
   • Toegang tot goede zorg 
  • Waarom melden?
   • Met jouw melding(en) kunnen wij de zorg voor mensen met longziekten verbeteren. Hoe meer meldingen we ontvangen, hoe beter wij de belangen van patiënten en ook zorgverleners kunnen behartigen. Je ontvangt niet altijd een persoonlijke reactie op je melding. Voor een persoonlijk antwoord op je vragen kun je contact opnemen met onze Advieslijn via advieslijn@longfonds.nl. Heb je een melding over bijwerkingen? Deze kun je doorgeven via het meldformulier op Lareb.nl.
 • Meldpunt Reumamedicijnen – Bron: ReumaNederland – naar website Meldpunt Reumamedicijnen
  • Waarom melden?
   Meldpunt Reumamedicijnen is opgericht om de situatie/problemen rondom medicatie in kaart brengen. Waar mogelijk en nodig ondernemen wij actie. Denk aan het aanspreken van o.a. zorgverzekeraars, artsen, apothekers en de landelijke politiek of een persoonlijk advies aan u. Wat wij willen bereiken is een betere dienstverlening door artsen, apothekers en zorgverzekeraars aan u als patiënt.
 • Meldpunt levothyroxinenaar website Meldpunt levothyroxine
  • Schildklier Organisatie Nederland (SON) krijgt reeds geruime tijd signalen dat mensen bij het afhalen van vervolgmedicatie problemen ervaren in de apotheek. Zoals verplicht wisselen van merk, geen vergoeding door de zorgverzekeraar, moeten (bij)betalen of leveringsproblemen.
  • SON wil met het verzamelen van de gegevens via het ‘Meldpunt levothyroxine’ de situatie en/of problemen rond dit medicijn opnieuw in kaart brengen. Waar mogelijk en nodig onderneemt SON actie.
 • Meldpunt medicijnproblemen Crohn & colitis NLnaar webstie Meldpunt Medicatieproblemen Mc en CU
  • Heb je Crohn of colitis en loop je tegen problemen aan met medicijnen die je gebruikt? Bijvoorbeeld, jouw medicijnen zijn plotseling niet meer te krijgen of je moet verplicht overstappen op een ander medicijn? Laat het ons weten via het Meldpunt Medicijnproblemen.
  • Waarom melden?
   Hoe meer meldingen wij krijgen hoe beter wij in kaart kunnen brengen waar knelpunten of problemen zitten. Als wij veel meldingen over een bepaald onderwerp binnenkrijgen, kunnen wij actie ondernemen. Denk aan het aanspreken van zorgverzekeraars, artsen, apothekers en de landelijke politiek of een persoonlijk advies aan jou. Ons doel is een betere dienstverlening door artsen, apothekers en zorgverzekeraars aan jou.
 • Meldpunt Medicijnen BijnierNETnaar website Meldpunt Medicijnen BijnierNET
  • Bent u patiënt, apotheker of voorschrijver dan is dit meldpunt voor u bedoeld.
  • U kunt vragen stellen of problemen melden die te maken hebben met de behandeling van mensen met een bijnieraandoening. Vragen over de tabletten hydrocortison of fludrocortison worden de laatste tijd vaker gesteld. 
  • Per juni 2020 is er een eigen bijdrage voor hydrocortison en fludrocortison tabletten
  • Meldingen wordt dagelijks gelezen.
  • Alleen wanneer u alle relevante gegevens invult kunnen wij u helpen.
 • Meldingsformulier zorgprofessional NZA – Bron: NZA – naar website Meldingsformulier zorgprofessional
  • De Nederlandse Zorgautoriteit is er om de Nederlandse gezondheidszorg toegankelijk en betaalbaar te houden voor iedereen, nu en in de toekomst. Daarom zien we erop toe dat zorggeld eerlijk en goed besteed wordt en dat burgers tijdig toegang hebben tot zorg wanneer zij dat nodig hebben. 
   Vermoedt u bijvoorbeeld dat zorg niet eerlijk in rekening wordt gebracht? Dan kunt u hierover een melding bij ons indienen. Zo houden we met elkaar de zorg betaalbaar en toegankelijk voor iedereen.
  • Wat gebeurt er met uw melding?
   We bepalen op basis van meldingen waar we nader onderzoek naar moeten doen. U hoort vaak alleen van ons als wij aanvullende informatie nodig hebben. Meldingen worden in eerste instantie gebruikt voor dossieropbouw. Op de pagina ‘Uw melding, ons toezicht’ lichten we enkele ingediende meldingen en onderwerpen toe.
 • Meldingsformulier voor patiënt en verzekerde NZA – Bron: NZA – naar website Meldingsformulier voor patiënt en verzekerde
  • De NZa ziet erop toe dat zorggeld eerlijk en goed besteed wordt en dat burgers tijdig toegang hebben tot zorg wanneer zij dat nodig hebben.  Vermoedt u bijvoorbeeld dat zorg niet eerlijk in rekening wordt gebracht? Of dat u onjuist wordt geïnformeerd? Dan kunt u hierover een melding bij ons indienen.  Wij raden u wel aan eerst in gesprek te gaan met uw zorgverzekeraar of zorgverlener. 
  • Wat gebeurt er met uw melding?
   We bepalen op basis van meldingen waar we nader onderzoek naar moeten doen. U hoort vaak alleen van ons als wij aanvullende informatie nodig hebben. Meldingen worden in eerste instantie gebruikt voor dossieropbouw. Op de pagina ‘Uw melding, ons toezicht’ lichten we enkele ingediende meldingen en onderwerpen toe.